Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ  BOEING-727 ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ AΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

 

 
 

 

 

2023 (c)