ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ

Γενικά 

Η εισαγωγή αέρα είναι από τα πιο σημαντικά τμήματα του κινητήρα. Η σημασία της είναι πολύ μεγαλύτερη σε αεροπλάνα μεγάλων ταχυτήτων.

Η εισαγωγή αέρα θα πρέπει να έχει την δυνατόν μικρότερη οπισθέλκουσα στη ροή.

Σχήμα 3-1: Απλή εισαγωγή 

Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζει ομοιόμορφη ροή αέρα, προς τον συμπιεστή και να αναλαμβάνει όλη την ενέργεια του αέρα χωρίς καμιά απώλεια πίεσης. Απώλειες πίεσης μπορεί να δημιουργηθούν και λόγω τριβής στα τοιχώματα της εισαγωγής και λόγω κακής αεροδυναμικής σχεδίασης της εισαγωγής.

Το σχήμα και η θέση της εισαγωγής έχουν σχέση με την σχεδίαση του αεροπλάνου, τον αριθμό των κινητήρων κ.λ.π.

Α. Πλευρική εισαγωγή                                 Β. Εισαγωγή ριζών πτερύγων

Σχήμα 3-2: Διαιρετές εισαγωγές

Είδη 

Τα μαχητικά αεροπλάνα έχουν τον κινητήρα τους συνήθως μέσα στην άτρακτο, που διαμορφώνεται ανάλογα. Ανάλογη είναι και η διαμόρφωση της εισαγωγής.

Τα μεταφορικά αεροπλάνα έχουν συνήθως τους κινητήρες αναρτημένους ή κάτω από τις πτέρυγες ή στα πλευρά της ατράκτου. Έτσι θα πρέπει ο φορέας του κάθε κινητήρα, να έχει διαμορφωμένη την εισαγωγή του. Στην περίπτωση που οι κινητήρες είναι ενσωματωμένοι μέσα στις πτέρυγες, οι εισαγωγές τους διαμορφώνονται ανάλογα.

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3-3: Αποκλίνουσα

            1. Συγκλίνον υπερηχητικό τμήμα

            2. Αποκλίνον υπηχητικό τμήμα

Σχήμα 3-4: Υπερηχητική εισαγωγή 

Γενικά διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη για αεροστρόβιλους κινητήρες:

·         Απλή εισαγωγή μαχητικού αεροπλάνου (σχήμα 3.1). Αυτή είναι πολύ αποτελεσματική, γιατί είναι στον ίδιο άξονα με τον κινητήρα.

·         Διαιρετή εισαγωγή μαχητικού αεροπλάνου. Αυτή μπορεί να αποτελείται από δύο εισαγωγές ή στα πλευρά της ατράκτου ή στις ρίζες των πτερυγίων (σχήμα 3.2). Οι δύο εισαγωγές συνενώνονται σε μια κοινή εισαγωγή, που οδηγεί τον αέρα στον κινητήρα.

·         Εισαγωγή υπηχητική (σχήμα 3.3). Ισχύει γενικά, ότι η ταχύτητα του αέρα πριν τον συμπιεστή είναι περίπου 0,5 ΜΑΧ. Έτσι για τα σημερινά αεροπλάνα ψηλών υπηχητικών ταχυτήτων θα πρέπει η εισαγωγή να έχει τμήμα που να αποκλίνει ελαφρά, όπως στο σχήμα 3.3.

·         Εισαγωγές υπερηχητικές (σχήμα 3.4). Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει η εισαγωγή να έχει σχήμα στην αρχή συγκλίνον, για να μειωθεί η ταχύτητα από υπερηχητική σε ταχύτητα με ΜΑΧ 1 και στη συνέχεια αποκλίνον, για να μειωθεί η ταχύτητα ακόμη περισσότερο μέχρι τον αριθμό ΜΑΧ 0,5 περίπου.

·         Εισαγωγές μεταβλητές. Αυτές επιτυγχάνονται ή με κινητές επιφάνειες εισαγωγής ή με δημιουργία κρουστικών κυμάτων στην εισαγωγή.

·         Εισαγωγές ελικοστροβίλων. Αυτές έχουν ειδικό σχήμα λόγω της ύπαρξης της έλικας. Οι συνηθισμένες διατάξεις φαίνονται στο σχήμα 3.5.

Σχήμα 3-5: Εισαγωγές ελικοστροβίλων

2010 Copyright (c) Admin